Lindemann Fish on text a překlad

Catching ladies is my delight
So I go fishing by shiny night
Doesn't matter black or blond
I threw my worm into the pond

Water, water in the sea
Bring your creatures up to me
I pull them up, release my spawn
Fish on
Water, water, soaky cloud
Help me get your creatures out
Let them come, release my spawn
Fish on

It smells like fish, I take a sniff
The bait is fresh, my rod is stiff
The hook is big, made from steel
I put some grease upon my reel

Some are bigger, some are small
I don't care, I catch them all

Water, water in the sea
Bring your creatures up to me
I pull them up, release my spawn
Fish on
Water, water, soaky cloud
Help me get your creatures out
Let them come, release my spawn
Fish on

Fish on

I got my rod, I have my spear
I've ready set my fishing gear
Moby's dick is out of sight
They found my nemo every night

Some are bigger, some are small
I don't care, I catch them all

Water, water in the sea
Bring your creatures up to me
I pull them up, release my spawn
Fish on
Water, water soaky cloud
Help me get your creatures out
Let them come release my spawn
Fish on
Water, water in the sea
Let your mermaids all be free
I get it out, release my spawn
Fish on

Fish on
Release my spawn
Fish on

Lyric © Lindemann
Chytání slečen je moje potěšení
Tak jdu rybařit za měsíčné noci
Nezáleží jestli černá nebo blond
Nahodím svého červíka do jezera

Vodo, vodo v moři
Přiveď svoje stvoření rovnou ke mě
Vytáhnu je nahoru, vypustím svůj potěr
Rybaření
Vodo, vodo, nasáklý oblaku
Pomoz mi dostat tvé stvoření ven
Nech je přijít, vypustit můj potěr
Rybaření

Je to cítit jako ryba, čichám
Návnada je čerstvá, můj prut tvrdý
Hák je velký, udělaný z oceli
Dám trochu vazelíny na můj naviják

Některé jsou větší, některé jsou malé
Mě to nezajímá, chytím je všechny

Vodo, vodo v moři
Přiveď svoje stvoření rovnou ke mě
Vytáhnu je nahoru, vypustím svůj potěr
Rybaření
Vodou, vodou, nasáklý oblaku
Pomoz mi dostat tvé stvoření ven
Nech je přijít, vypustit můj potěr
Rybaření

Rybaření

Mám svůj prut, mám své kopí
Mám přichystané své rybářské náčinní
Ohromné péro je pryč z dohledu
Najdou mého Nema každou noc

Některé jsou větší, některé jsou malé
Mě to nezajímá, chytím je všechny

Vodo, vodo v moři
Přiveď svoje stvoření rovnou ke mě
Vytáhnu je nahoru, vypustím svůj potěr
Rybaření
Vodo, vodo, nasáklý oblaku
Pomoz mi dostat tvé stvoření ven
Nech je přijít, vypustit můj potěr
Rybaření
Vodo, vodo v moři
Osvoboď všechny své mořské víly
Vytáhnu ho ven, vypustím potěr
Rybaření

Rybaření
Vypustím potěr
Rybaření

Translation © Affenknecht.com

Till Lindemann about the song meaning:

Q: Yep Okay. So what about track 4”Fish On”?

Till: I like to fish and I always like catching fish there was so many. It’s a story about a guy who’s going out at nighttime and fishing for ladies. It’s a funny song too, something around the bush you know.

Q: Yeh! You just mentioned you enjoy fishing I mean do you have any secret fishing spots you can tell us about

Till: If I tell you it’s not a secret anymore (laughs)

Source: maniacsau.tumblr.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here