Lindemann Children Of The Sun text a překlad

Dressed in sparks and light
Showered in dazzling white
We are the children of the sun
But nightfall is about to come

The sky turns red
A frightful sign
So we run
We're running out of time

Because
We live only one day
We only live one day
We are in heaven but we can't stay
We live only one day

Daylight counting hours
Worshipped by the flowers
Related to mars and moon
But the night is coming soon

Because
We live only one day
We only live one day
We are in heaven but we can't stay
We live only one day

And when we die
No place to stay
We are in heaven anyway
We have to go
The sky's in flames
We're going down in purple rain

We live only one day
We only live one day
We are in heaven but we can't stay
We live only one day

And when we die
No place to stay
We are in heaven anyway
And after all the night arrives
Darkness comes and eats us alive

Lyric © Lindemann
Oblečeni v jiskrách a světle
Koupající se v oslňující bílé
My jsme děti slunce
Ale soumrak přichází

Nebe přechází v červenou
Strašlivé znamení
A tak utíkáme
Dochází nám čas

Protože
Žijeme jen jeden den
Žijeme jen jeden den
Jsme v nebi ale nemůžeme zůstat
Žijeme jen jeden den

Denní svit počítající hodiny
Uctívaný květinami
Propojený s Marsem a Měsícem 
Ale noc přijde brzo

Protože
Žijeme jen jeden den
Žijeme jen jeden den
Jsme v nebi ale nemůžeme zůstat
Žijeme jen jeden den

A po té, co zemřeme
Není žádné místo, kde zůstat
Stejně jsme v nebi
Musíme jít
Nebe je v plamenech
Jdeme dolů ve fialovém dešti

Žijeme jen jeden den
Žijeme jen jeden den
Jsme v nebi ale nemůžeme zůstat
Žijeme jen jeden den

A po té zemřeme
Není žádné místo, kde zůstat
Jsme stejně v nebi
A přese všechno noc přichází
Temnota přijde a sežere nás za živa

Translation © Affenknecht.com

Till Lindemann about the song meaning:

It’s like everybody knows these feelings when you sit down on the beach watching a sunset its over very fast, its over in a couple of minutes and you want to enjoy it but you can’t stop it. It would be great if you can freeze this moment but it’s not possible. The sun goes down anyway and you have to live with it and because of this you can’t enjoy the moment because you are so stressed out that you know the sun is going down you know? You can’t enjoy it cos you know it’s going to happen and you can’t freeze the moment and there’s a little bit of this, beauty moments in life you can’t hold them you can’t freeze them so you have to live with it and sometimes you cannot enjoy…

Source: maniacsau.tumblr.com

The intro, recalling “Asche zu Asche,” climaxes in a dirge-like chorus that brings back “Engel” into the spotlight. As with “Fish On,” the topic of the song contributes to the flashback.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here