Emigrate You Can’t Get Enough text a překlad

Separate from your affliction
Feel alone when I look in your eyes
I'm no longer your addiction
A distant void reflecting in your lies
Don't say a word
Don't cry

You can't get enough
Under your skin
You can't get enough
Drawing your sin

Your lower power is now calling
Spiders crawling through your open pores
In your presence feel you're falling
I say enough but all you want is more
Don't say a word
Don't lie

You can't get enough
Under your skin
You can't get enough
Drawing your sin

Text © Emigrate
Oddělený od tvého utrpení
Cítit se sám, když se podívám do tvých očí
Už nejsem tvá závislost 
Vzdálená prázdnota se odráží ve tvé lži
Neříkej ani slovo
Neplač

Nemůžeš dostat dost
pod svou kůži
Nemůžeš dostat dost
kreslím tvé hříchy

Tvůj nižší výkon volá
pavouci lezou přes tvé otevřené póry 
V tvé blízkosti cítíš pád
Říkám dost, ale jediné co chceš, je více
Neříkej ani slovo
Nelži

Nemůžeš dostat dost
pod svou kůži
Nemůžeš dostat dost
kreslím tvé hříchy

Překlad © Affenknecht.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here