Emigrate Wake Up text a překlad

WAKE UUUUUUUUUUUUUUUUUUUP!

We're lost, your mind was on the road - 
Your call, maybe it's time to go!
Claim back what is mine!
Same track, I'm losing tiiiiiiime....
Take in the rules of game
Sinking - It's time to make a chaaaaange!

WAKE UP!

And now I see what I never saw before...
You gotta wake up baby!
And now I feel what I never felt before...
You gotta wake up baby!
WAKE UP!

I'll wait, but can you see what's wrong?
Like you, I fell into the prooobleeem....
Had faith that everything's ok,
I don't believe what you saaaay....
Turn it, turn it all around
Learn it - starting from the ground!
WAKE UP!

And now I see what I never saw before...
You gotta wake up baby!
And now I feel what I never felt before...
You gotta wake up baby!
And now I've stayed where I never stayed before...
You gotta wake up baby!
And now I've gone where I never went before...
So wake up! wake up baby!

WAKE UP!
WAKE UUUUUUUUUUUUUUUUUP!
WAKE UP!

And now I see what I never saw before...
You gotta wake up baby!
And now I feel what I never felt before...
You gotta wake up baby!
And now I've stayed where I never stayed before...
You gotta wake up baby!
And now I've gone where I never went before...
So wake up! wake up baby!

WAKE UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUP!!!!!!!!

Text © Emigrate
VSTÁVEJ!

Jsme ztraceni, tvá mysl je na cestě
Tvá výzva, nejspíš je čas jít!
Žádej zpět, to co je mé
Stejná stopa, ztrácím čas…
Záběr v pravidlech hry
Vyčerpání – je čas na změnu!

VSTÁVEJ!

A teď vidím, co jsem nikdy před tím neviděl…
Musíš vstávat baby!
A teď cítím, co jsem nikdy před tím necítil…
Musíš vstávat baby!
VSTÁVEJ!

Budu čekat, ale dokážeš spatřit co se děje?
Stejně jako ty jsem spadl do problému…
Kdyby byla víra že je vše v pořádku
Nevěřím tomu co říkáš…
Otoč to, otoč všechno kolem 
Nauč se – vychází to ze země
VSTÁVEJ!

A teď vidím, co jsem nikdy před tím neviděl…
Musíš vstát baby!
A teď cítím, co jsem nikdy před tím necítil…
Musíš vstát baby!
A teď jsem zůstal tam, kde jsem nikdy před tím nebyl…
Musíš vstát baby!
A teď jsem odešel tam, kam jsem ještě nikdy nešel…
Tak vstávej!Vstávej baby!

VSTÁVEJ!
VSTÁÁÁÁÁVEJ!
VSTÁVEJ!

A teď vidím, co jsem nikdy před tím neviděl…
Musíš vstát baby!
A teď cítím, co jsem nikdy před tím necítil…
Musíš vstát baby!
A teď jsem zůstal tam, kde jsem nikdy před tím nebyl…
Musíš vstát baby!
A teď jsem odešel tam, kam jsem ještě nikdy nešel…
Tak vstávej!Vstávej baby!

VSTÁÁÁÁVEJ!!!!!

Překlad © Affenknecht.com

NAPSAT KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here