Emigrate This Is What text a překlad

Down below the world is turning
Night has come
I'm so high
Light too bright it feels like burning
Take me down
I'm so high
I'm so high

We're the mass
One brain to follow
Feels like God
Make a change

This is what
This is what
My one shot
Makes me feel forever
Makes me dream forever

Dream of war the crowds are screaming
Hear my call
Say my name
I'm a whore with so much feeling
Like before
Sold my soul
Sold my soul

This is what
This is what
My one shot
Makes me feel forever
Makes me dream forever

Text © Emigrate
Dole svět se točí
Noc přišla
Jsem tak vysoko
Světlo příliš světlé, že se cítí jako hořící
Vezmi mě dolů
Jsem tak vysoko
Jsem tak vysoko

Jsme těžcí
Jeden mozek následujeme
Cítí se jako Bůh
Provést změny

To je to, co
To je to, co
Moji jednu ránu
Cítím navždy
Dělá mi sen navždy

Sen o válce davy křičí
Slyšte mé volání
Řekni mé jméno
Tolik se cítím jako děvka
Stejně jako předtím
Prodám mou duši
Prodám mou duši

To je to, co
To je to, co
My jednu ránu
Cítím navždy
Dělá mi sen navždy

Překlad © Affenknecht.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here