Emigrate Resolution text a překlad

Lost all self-control
Don't know where to go
Take a piece of soul
In my mind I take a hold

Confusion
Solution
Conclusion
Resolution
I can feel, I can see the resolution
I do

Put myself through tests
Move from east to west
Fight for what is best
Can't forgive the token stress

Confusion
Solution
Conclusion
Resolution
I can feel, I can see the resolution
I do
I can see the resolution
I do
I can see

Strange to lose the show
Take it fast then slow
Captive to myself
I can see

I do
I can see the resolution

Text © Emigrate
Ztratil jsem sebekontrolu
Nevím, kam jít
Vzít kousek duše
z mé mysli vezmu oporu

Zmatek
Řešení
Závěr
Rozhodnutí
Cítím, vidím řešení
Já ano

Dávám se testovat
Přejdu z východu na západ
Bojuju za to, co je nejlepší
Nemůžu odpustit náznak stresu

Zmatek
Řešení
Závěr
Rozhodnutí
Cítím, vidím řešení
Já ano
Vidím řešení
Já ano
Vidím

Cizinec ztratit show
Vzít to rychle a pak zpomalit
Zachycený do sebe
Vidím

Já ano
Vidím řešení

Překlad © Affenknecht.com

NAPSAT KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here