Emigrate Rainbow text a překlad

I just wanna be
With you
Every day
Every day you see
Is something new

Come along with me
And do
Anything cause
Nothing's what it seems
To be with you

Baby don't you hide
From me
Your pretty heart
No, I will always find
The love inside

Baby, don't you go
Anywhere
No, not alone
Inside of a dream
We'll make a home

Angel
I would steal a rainbow
Soak up all your sorrows
Anything you borrow
You own

Angel
You're my pot of gold
Dewdrop in the meadow
Prism in a halo
You glow

You are so pristine
My girl
You little pearl, you
Watch me like TV
I see you too

Color in the sky
And take
A comet ride
With me day and night
In green and blue

Angel
I would steal a rainbow
Soak up all your sorrows
Anything you borrow
You own

Angel
You're my pot of gold
Dewdrop in the meadow
Prism in a halo
You glow

When I'm on my knees
So down
My broken crown
No more dirty deeds
Turn me around

Angel
I would steal a rainbow
Soak up all your sorrows
Anything you borrow
You own

Angel
You're my pot of gold
Dewdrop in the meadow
Prism in a halo
You glow

Angel
I would steal a rainbow
Angel
Soak up all your sorrows
Angel
I would steal a rainbow
Angel
Soak up all your sorrows

Text © Emigrate
Já chci jen být
S tebou
Každý den
Každý den tě vidět
Je něco nového

Pojď sama se mnou
A udělej
Cokoliv udělej
Nic není k zdání
Být s tebou

Dítě, neskrývej se
Přede mnou
Tvoje pěkné srdce
Ne, vždy budu nacházet
Lásku uvnitř

Dítě, neodcházej
Kamkoliv
Ne, nejsi sama
Uvnitř snu
Vytvoříme domov

Anděli
Já bych ukradl duhu
Vstřebal všechny tvoje smutky
Cokoli si vypujčíš
Vlastníš

Anděli
Jsi můj hrnec zlata
Kapka rosy na louce
Hranol ve svatozáři
Záříš

Jsi tak perfektní
Moje dívka
Ty malá perlo, ty
Díváš se na mě jako na TV
Vidím tě taky

Barva v obloze
A vzít
Kometinu cestu
Se mnou den a noc
V zelené a modré

Anděli
Já bych ukradl duhu
Vstřebal všechny tvoje smutky
Cokoliv si vypujčíš
Vlastníš

Anděli
Jsi můj hrnec zlata
Kapka rosy na louce
Hranol ve svatozáři
Záříš

Když jsem na mých kolenách
Tak dole
Moje zlomená koruna
Již ne více špinavých skutků
Otoč mě dokola

Anděli
Já bych ukradl duhu
Vstřebal všechny tvoje smutky
Cokoliv si vypujčíš
Vlastníš

Anděli
Jsi můj hrnec zlata
Kapka rosy na louce
Hranol ve svatozáři
Záříš

Anděli
Já bych ukradl duhu
Anděli
Vstřebal všechny tvoje smutky
Anděli
Já bych ukradl duhu
Anděli
Vstřebal všechny tvoje smutky

Překlad © Affenknecht.com

NAPSAT KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here