Emigrate Blood text a překlad

Monsters in the dark
Bloodlust fever mark
Contrast not the date
Love lust losing faith

Hope comes in moving waves
Jesus Christ, here to save
Dazzling then I hide
'cause that would be like suicide

Red in every book
Signs everywhere I look

Blood, feel my veins explode
Blood, getting close to fire
Blood, genetically transforming
Blood, overload

Poison in my mind
People fight genocide
Life live name your price
Commercial world, free advice

Losing all control
Now you are illiable
Johnny just lost his soul
The other kids fill the hole
Yah!

Blood, feel my veins explode
Blood, getting close to fire - I'm getting higher
Blood, I'm getting higher
Blood, I'm getting higher
Blood

Losing all control
Losing all control
Losing all control
Losing all control

Blood, feel my veins explode
Blood, getting close to fire - I'm getting higher
Blood, I'm getting higher
Blood, I'm getting higher
Blood, I'm getting higher
Blood, feel my veins explode
Blood, getting close to fire
Blood, genetically transforming
Blood, overload

Text © Emigrate
Příšery ve tmě
Poznamenám to krvežíznivou horečkou
Naproti tomu není rande
Milosrdná chlípnost ztrácí víru

Naděje příchází v pohybujících se vlnách
Ježíši Kriste, tady to zachraň 
Oslni je, já se schovám
protože to by bylo jako sebevražda

Červená v každé knize
Znaky všude kde se podívám

Krev, cítím jak moje žíly explodují
Krev, dostávám se blíž ohni
Krev, geneticky změněn 
Krev, přetížení

Jed v mé mysli
Lidé bojují vyhubením národů
Život žije jméno vaší tržní ceny
Komerční svět, volné poučení

Ztrácím všechnu kontrolu
Nyní jste nakažený
Johnny jen ztratil svojí duši
Ostatní děti vyplnili díry
Yah!

Krev, cítím jak moje žíly explodují
Krev, dostávám se blíž ohni, - zvětšuji se 
Krev, zvětšuji se 
Krev, zvětšuji se 
Krev

Ztrácím všechnu kontrolu
Ztrácím všechnu kontrolu
Ztrácím všechnu kontrolu
Ztrácím všechnu kontrolu

Krev, cítím jak moje žíly explodují
Krev, dostávám se blíž ohni, - zvětšuji se 
Krev, zvětšuji se 
Krev, zvětšuji se 
Krev, zvětšuji se 
Krev, cítím jak moje žíly explodují
Krev, dostávám se blíž ohni
Krev, geneticky změněn 
Krev, přetížení

Překlad © Affenknecht.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here