Rammstein Pet Sematary text a český překlad

Na této stránce se nachází text skladby Pet Sematary a překlad tohoto textu do češtiny.

Zpět na seznam všech přeložených skladeb Rammstein

 
Ok, wir spielen ein Lied für euch 
und für Joey Ramone,
der zu Ostern leider verstorben ist.

Under the arc of the weather stain boards,
ancient goblins, and warlords.
Come out of the ground, not making a sound,
the smell of death is all around.
And the nights come and the cold wind blows,
no one cares and nobody knows.

I don't want to be buried in a pet semetery.
I don't want to live my life again.

I'll follow Victor to a sacred place,
there ain't no dream I can escape.
Molars and fangs and clicking of bones,
spirits moaning among the tombstones.
When the night has come and the
moon is bright,
someone cries and something ain't right.

I don't want to be buried in a pet semetery.
I don't want to live my life again.
Oh no.

The moon is full, the air is still,
all of a sudden I feel a chill.
Victor is grinning, flesh rotting away,
skeletons dance, I curse this day.
And on the night when the wolves cry out,
listen close and you can hear me shout.

I don't want to be buried in a pet semetery.
I don't want to live my life again.
Oh no. 
OK, zahrajeme píseň pro Vás 
a pro Joeyho Ramona,
který bohužel o Velikonocích zemřel.

Pod obloukem zvětralých špinavých prken,
starověcí skřítci a vojevůdci.
Pojď ven ze země, bez zvuku,
pach smrti je všude okolo.
A noc přichází a chladný vítr vane,
nikdo se nestará a nikdo neví.

Nechci být pohřben na hřbitově zvířátek.
Nechci znovu žít svůj život.

Budu následovat Victora na tajné místo,
tam nejsou sny, mohu utéci.
Stoličky a tesáky a cvakání kostí,
duchové skučejí uvnitř náhrobků.
Když noc přišla a
mesíc je jasný,
někdo křičí a něco není v pořádku.

Nechci být pohřben na hřbitově zvířátek.
Nechci znovu žít svůj život.
Oh ne.

Měsíc je v úplňku, vzduch je nehybný,
ze všeho náhlého cítím chlad.
Victor se směje, maso se rozkládá,
kostry tančí, proklínám tento den.
A v noci, když vlci vyjí,
poslouchej pečlivě a můžeš mě slyšet křičet.
Nechci být pohřben na hřbitově zvířátek.
Nechci znovu žít svůj život.
Oh ne. 

1 COMMENT

  1. Stephen King – ?bitov zví?átek (stejn? tak se p?ekládá i název písn?, to bude nejspíš ten rozdíl mezi ‚c‘ a ‚s‘) …jinak celkov? tyhle starší knížky od Kinga maj grády, i když tuhle bych za?adil mezi ty slabší, stejn? tak film..i když málo který knihy od n?j byly zfilmovaný dob?e, když nepo?ítám Zelenou míli, ta je do detailu zpracovaná podle knihy a perfektn?. Z nov?jších je výborná Mlha..jak kniha, tak film, hlavn? ten konec (ve filmu odlišnej od knihy, ale oba skv?lý, na ameriku dost netypický).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here