Rammstein Dalai Lama text a český překlad

Na této stránce se nachází text skladby Dalai Lama a překlad tohoto textu do češtiny.

Zpět na seznam všech přeložených skladeb Rammstein

 
Ein Flugzeug liegt im Abendwind
An Bord ist auch ein Mann mit Kind
Sie sitzen sicher sitzen warm
Und gehen so dem Schlaf ins Garn

In drei Stunden sind sie da
Zum Wiegenfeste der Mama
Die Sicht ist gut der Himmel klar

Weiter, weiter ins Verderben
Wir müssen leben bis wir sterben
Der Mensch gehört nicht in die Luft
So der Herr im Himmel ruft
Seine Söhne auf dem Wind
Bringt mir dieses Menschenkind

Das Kind hat noch die Zeit verloren
Da springt ein Widerhall zu Ohren
Ein dumpfes Grollen treibt die Nacht
Und der Wolkentreiber lacht
Schüttelt wach die Menschenfracht

Weiter, weiter ins Verderben
Wir müssen leben bis wir sterben
Und das Kind zum Vater spricht
Hörst du denn den Donner nicht
Das ist der König aller Winde
Er will mich zu seinem Kinde

Aus den Wolken tropft ein Chor
Kriecht sich in das kleine Ohr
Aus den Wolken tropft ein Chor
Kriecht sich in das kleine Ohr
Komm her, bleib hier
Wir sind gut zu dir
Komm her, bleib hier
Wir sind Brüder dir

Der Sturm umarmt die Flugmaschine
Der Druck fällt schnell in der Kabine
Ein dumpfes Grollen treibt die Nacht
In Panik schreit die Menschenfracht

Weiter, weiter ins Verderben
Wir müssen leben bis wir sterben
Und zum Herrgott fleht das Kind
Himmel nimm zurück den Wind
Bring uns unversehrt zu Erden

Aus den Wolken tropft ein Chor
Kriecht sich in das kleine Ohr
Aus den Wolken tropft ein Chor
Kriecht sich in das kleine Ohr

Komm her, bleib hier
Wir sind gut zu dir
Komm her, bleib hier
Wir sind Brüder dir

Der Vater hält das Kind jetzt fest
Hat es sehr an sich gepreßt
Bemerkt nicht dessen Atemnot

Doch die Angst kennt kein Erbarmen
So der Vater mit den Armen
Drückt die Seele aus dem Kind
Diese setzt sich auf den Wind und singt:

Komm her, bleib hier
Wir sind gut zu dir
Komm her, bleib hier
Wir sind Brüder dir

Komm her, bleib hier
Wir sind gut zu dir
Komm her, bleib hier
Wir sind Brüder dir
Letadlo leží ve večerním větru
na palubě je také muž s dítětem
Sedí bezpečně, sedí pohodlně
a tak směřují ve spánku do sítě

Za tři hodiny jsou tam
na matčiny narozeniny
výhled je dobrý, obloha jasná

Dále dále do záhuby,
musíme žit, než zemřeme
člověk nepatří do vzduchu
a tak vládce na nebi volá
své syny na větru
přineste mi to lidské dítě

Dítěti už vypršel čas
vtom vniká ozvěna do uší
děsivý zvuk žene noc
a pastevec mraků se směje,
třese důkladně lidským nákladem

Dále dále do záhuby,
musíme žit, než zemřeme
a dítě mluví k otci
cožpak neslyšíš ten hrom
to je král všech větrů
chce mě mezi své děti

Z oblak kane zpěv chóru
schovává se do dětského ucha
z oblak kane zpěv chóru
schovává se do dětského ucha
pojď sem, zůstaň tu
budeme na Tebe hodní
pojď sem, zůstaň tu
budeme Ti bratry

Bouře objímá letadlo
tlak v kabině rychle poklesnul
děsivý zvuk žene noc
v panice posádka křičí

Dále dále do záhuby,
musíme žit, než zemřeme
a k Pánu bohu se dítě modlí
obloho, vem zpátky vítr
vrať nás zpátky ve zdraví na zem

Z oblak kane zpěv chóru
schovává se do dětského ucha
z oblak kane zpěv chóru
schovává se do dětského ucha
pojď sem, zůstaň tu
budeme na Tebe hodní
pojď sem, zůstaň tu
budeme Ti bratry

Teď už otec drží dítě pevně
příliš ho na sebe přitiskl
nevšiml si té dušnosti

Avšak strach nezná slitování
a tak otec rukama
vymáčkl z dítěte duši
ta se posadila na vítra zpívá:

Pojď sem, zůstaň tu
budeme na Tebe hodní
pojď sem, zůstaň tu
budeme Ti bratry

Pojď sem, zůstaň tu
budeme na Tebe hodní
pojď sem, zůstaň tu
budeme Ti bratry

Dalai Lama je adaptací na báseň „Der Erlkönig“ napsanou slavným Johanem Wolfgangem Goethem (1749-1832). Ten jí napsal v roce 1782 a následně jí zhudebnilo mnoho skladatelů, zahrnujíce Franze Schuberta(1797-1828) v roce 1815.
Skupina uvažovala i o názvu „Erlkönig“ což by byla pocta Goethemu. Dalším uvažovaným názvem bylo „Flugangst“ (fobie z létání). Nakonec byl zvolen název Dalai Lama jako reakce na Dalai Lamovu obecně známou nechuť (až strach) k létání. Kromě tohoto faktu skladba nemá vůbec nic společného ani s budhismem, ani Tibetem, ani samotným Dalai Lamou.

Skladba substituuje Goetheho s dítětem na koni cestujícího muže mužem a dítětem na palubě letadla. Erlkönig sám je pak nahrazen ‚Králem všech větrů‘. Jako v básni, i zde jsou cestovatelé ohrožování mystickým duchem, který dítě láká k sobě (pouze dítě slyší lákání ducha). Verze Rammstein se význačně liší v tom, jako popisuje osud dítěte. V básni křičí dítě, jak ho Erlkönig unáší. Otec pak přijíždí pomoci, aby pouze zjistil, že dítě je již mrtvé. Rammstein ovšem morbidně tuto pointu mění. ‚Král všech větrů‘ pošle na letadlo bouři, která vystraší všechny pasažéry. Otec pak dítě udusí tím, jak pevně ho ze strachu tiskne ve svých rukou. Duše dítěte se pak přidá ke svým bratrům ve větru.

11 COMMENTS

  1. Na n?m?in? (gympl) jsme m?li Erlköniga um?t z pam?ti. Znovu jsem si te? p?e?etl záv?r. Rammstein pointu nem?ní, natož morbidn?. I v n?meckém p?ekladu je to zadušení otcem mezi ?ádky – vystrašený na?íkajícího synka veze v objetí „domu“ a když dorazí, dít? je mrtvé.

    Tak abych malinko obhájil Rammsteiny 🙂

  2. Nádherná – jednou když jsme se málem vybourali, tak mi v hlav? na zlomek vte?iny úpln? problesklo „Komm her…“ atd. – je to naprosto geniáln? zazpívané – když se do toho zaposloucháte, tak ty hlasy k sob? vlastn? moc nejdou a to je na tom hrozn? nádherný…

  3. Text super píse? nádherná jedna s mých nejoblíben?jších v p?ekladu dost chyb s tím souhlasím avšak 8 let n?m?iny d?lá své a tak tomu rozumím………..

  4. D?ív když jsem tento song poslouchal jsem ho m?l velmi rád, miloval jsem tu ponurost a energii vycházející ze zp?vu a kytar. Pak jsem si p?e?et text v ?eštin? a do písn? jsem se zamiloval. P?i poslechu a ?tení textu mi b?há mráz po zádech a chlupy po celém t?le mi stojí v pozoru… ale pravda je, že v ?eském p?ekladu je dost chyb.

Napsat komentář: Terfelus Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here