Rammstein Stripped text a český překlad

Na této stránce se nachází text skladby Stripped a překlad tohoto textu do češtiny.

Zpět na seznam všech přeložených skladeb Rammstein

 
Come with me
Into the trees
We'll lay on the grass
And let the hours pass

Take my hand
Come back to the land
Let's get away
Just for one day

Let me see you stripped
Let me see you stripped 

Metropolis
Has nothing but this
You breath in the fumes
I taste what we kiss

Take my hand
Come back to the land
Where everything's ours
For a few hours

Let me see you stripped 
Let me see you stripped
Let me hear you make decisions
Without your television
Let me hear you speaking
Just for me

Let me see you stripped 
Let me see you stripped 
Let me hear you make make decisions
Without your television
Let me hear you speaking
Just for me

Let me see you stripped
Let me see you stripped
Let me see you stripped
Let me see you stripped
Pojď se mnou
mezi stromy,
budeme ležet na trávě
a necháme hodiny plynout.

Vezmi mou ruku,
pojď zpátky na zem.
Pojďme pryč,
aspoň pro jeden den.

Nech mě vidět tě svlečenou.

Metropolis
nemá nic na tohle.
Dýcháš páru,
chutná mi když se líbáme.

Vezmi mou ruku,
pojď zpátky na zem,
kde je všechno naše,
na pár hodin.

Nech mě vidět tě svlečenou.

Nech mě slyšet tě,
jak se rozhoduješ
bez tvé televize.
Nech mě slyšet tě
mluvit jen pro mě.

Nech mě vidět tě svlečenou.

Nech mě slyšet tě,
jak se rozhoduješ
bez tvé televize.
Nech mě slyšet tě
mluvit jen pro mě.

Nech mě vidět tě svlečenou.